top of page

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE, Global Safety & Security Solutions Oy


1) Rekisterinpitäjä


Global Safety & Security Solutions Oy (GS-Group), (0812842-0)
Tarttilantie 283
03400 VIHTI
p. 010 271 0820
etunimi.sukunimi(ät)gsgroup.fi


2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Harri Paananen
Tarttilantie 283
03400 VIHTI
p. 010 271 0820
etunimi.sukunimi(ät)gsgroup.fi


3) Rekisterin nimi


Global Safety & Security Solutions Oy:n asiakasrekisteri


4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Global Safety & Security Solutions Oy:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja Global Safety & Security Solutions Oy:n asiakkaiden, yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseksi. Tiedoilla hallitaan myös yhteydenottoja tai vastaavia tietoja, jotka koskevat Global Safety & Security Solutions Oy:n tuotteita, varaosia, takuukysymyksiä ja niihin liittyviä palveluja.


5) Rekisterin tietosisältö


Global Safety & Security Solutions Oy:n yritystietojärjestelmään merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot:
- yrityksen tai organisaation nimi
- yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
- henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yrityksen postiosoite, postitoimipaikka, toimitus ja laskutusosoite
- Global Safety & Security Solutions Oy:n antama asiakasnumero
- muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen.


6) Evästeet


Global Safety & Security Solutions Oy voi käyttää verkkosivuillaan evästeitä, jotka mahdollistavat tunnistamaan usein sivuilla vierailevat käyttäjät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista verkkosivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Global Safety & Security Solutions Oy voi käyttää evästeitä tarjotakseen asiakkailleen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli verkkosivujen käyttäjä ei halua Global Safety & Security Solutions Oy:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.


Evästeet voivat olla tarpeellisia Global Safety & Security Solutions Oy:n joidenkin sivujen ja palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.


7) Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakasrekisterin tunniste- ja perustiedot saadaan Global Safety & Security Solutions Oy:n omasta toiminnasta sekä asiakkaalta itseltään tai muista julkisista tietolähteistä.


8) Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille, poislukien kirjanpitotoimisto.


9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10) Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti. Tuotteiden takuuvelvoitteen (varaosat ja huolto) hoitamiseksi asiakasrekisterin tiedot säilytetään vähintään takuuajan. Tiedot ja mahdolliset paperikopiot tuhotaan asianmukaisesti säilytysajan umpeuduttua.


11) Rekisterin suojauksen periaatteet


Tiedot tallennetaan automaattisesti suojattuun tietokantaan. Mahdolliset paperitulosteet säilytetään lukitussa paikassa, mihin vain sallitulla henkilöillä on pääsy. Käyttöoikeus ATK-tietokantaan on ainoastaan järjestelmän käyttäjillä, joiden pääsy tiedostoihin on suojattu
asianmukaisin toimenpitein. Tietojen turvaaminen ja virheettömyys on varmistettu asianmukaisin varmuuskopion sekä ja erilaisin tietoturvakäytännöin.


12) Henkilötietojen korjaaminen


Global Safety & Security Solutions Oy päivittää asiakasrekisteriä oman toiminnan kautta sekä asiakkaan tai yhteistyökumppanin antamilla tiedoilla. Global Safety & Security Solutions Oy:n asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.


Tarkastuspyyntö Global Safety & Security Solutions Oy:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä.


Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä Global Safety & Security Solutions Oy:n verkkosivuilla
www.gsgroup.fi.

bottom of page